Németország Németország

 • Utazási iratok

  A beutazás történhet érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes magyar személyi igazolvánnyal.

 • Vízum

  Magyar állampolgárok számára megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.
  A magyar állampolgárok németországi tartózkodásához nincs szükség tartózkodási engedélyre.

  A kereső tevékenységet nem folytató magyar állampolgárokat és családtagjaikat azonban csak akkor illeti meg a tartózkodáshoz való jog, ha megfelelő egészségbiztosítással és megélhetésük fedezetével rendelkeznek. Ebben a vonatkozásban családtagnak minősül a házastárs, a gyermek, akinek eltartásáról a magyar állampolgár gondoskodik, az egyenesági rokon, a házastárs egyenesági rokona, akiknek az ellátásáról a magyar állampolgár gondoskodik, továbbá az élettárs.

 • Vám- és devizaelőírások

  Az EU országokból érkezők saját használatra a következő árumennyiséget vihetik magukkal:
  800 cigaretta
  400 szivarka
  200 szivar
  1kg dohány
  10 liter szesz
  20 liter szeszezett bor (pl. portó vagy sherry)
  90 liter bor (amelyből max. 60 liter pezsgő)
  110 liter sör

  A 17 életévüket nem betöltött EU állampolgárok szeszesitalt és dohányárút nem vihetnek az országba magukkal.