Hollandia Hollandia

  • Következő figyelmeztetés

    Veszélyeztetettebb pontokon turistákat segítő irodák találhatók, ahol segítik a károsultat kapcsolatba lépni a nagykövetségével, a helyi rendőrséggel. Amsterdamban az ATAS /=Amsterdam Tourist Assistance Service/ tel: 020-6253246, Hágában a TAS /=Tourist Assistance Service/ tel.: 070-42-44000 márciustól októberig 09.00 és 21.00 óra között, novembertől februárig 09.00 és 17.00 óra között, a hét minden napján segíti a bajba került /kirabolt, balesetet szenvedett, erőszaknak áldozatul esett / turistákat.


    A magyar állampolgároknak útiokmányuk és egyéb kisebb értékű személyi tárgyaik elrablását/elvesztését a helyileg/területileg illetékes rendőrségnél kell bejelenteniük. A bejelentés fontos, ugyanis az ellopott útiokmánnyal visszaélhetnek. A bejelentéssel egyidejűleg a rendőrségen a károsultnak átadnak egy nyomtatvány-csomagot, amely általános és hasznos információkat tartalmaz, kihez fordulhat segítségért, hol keresheti elveszett holmiját stb. Az úti okmány /és egyéb tárgyak/ elvesztéséről/ellopásáról a rendőrség jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet azonnal kibocsát. Ezzel a jegyzőkönyvvel, 3 fényképpel kell a magyar nagykövetséget felkeresni Hazatérési igazolvány kiállítása céljából. Előzetesen telefonon további tájékoztatásért, időpontért fel kell hívni a nagykövetséget.

    Általános tapasztalat, hogy az ellopott tárgyakból az értékeket, a pénzt kiemeli a tolvaj, majd a pénztárcát, táskát eldobja sokszor útlevéllel, iratokkal együtt. Ezeket azután a rendőrség a nagykövetségre továbbítja. A nagykövetség az okmányokat a kiállító magyar hatóságokhoz, az egyéb tárgyakat a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályára küldi.