Japán Japán

  • Vízum

    A turizmus céljából magánútlevéllel beutazni kívánóknak az alábbi iratokat kell bemutatniuk: 1., az ország elhagyására hivatott érvényes menetjegyet, vagy az azt helyettesítő igazolást, 2., az ország elhagyásakor érvényes útlevelet, 3., az országban való tartózkodás alatt felmerülő összes költség megtérítését bizonyítani képes hivatalos igazolást, bankkártyát vagy okiratot.

  • Utazási iratok

    Magyar állampolgár megfelelő anyagi fedezet felmutatása mellett legfeljebb három hónap időtartamra vízummentesen utazhat Japánba.

    Az útlevélnek a tervezett tartózkodást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.