Martinique Martinique

  • Egészségügy

    Felhívjuk a Franciaországba utazó magyar állampolgárok szíves figyelmét, hogy a 2004. május 1-jét követő utazásaik során ingyenes sürgősségi egészségügyi ellátásra csak abban az esetben jogosultak, ha kiutazásuk előtt beszerzik a E 111 számú formanyomtatványt a hazai lakóhelyük szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán. Az E 111 számú formanyomtatvány kiállítása térítésmentesen és azonnal történik, ha a kérelmező bemutatja TAJ-kártyáját, személyi igazolványát és a hazai biztosítási jogviszonyának jogcímét igazoló dokumentumot. Ez a nyomtatvány alapesetben 3 hónapos érvényességgel adható ki, amely - szükség szerint és a jogosultság további igazolásával - hosszabbítható. Bizonyos személyi kategóriák (például: diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók) esetében az érvényességi idő hosszabb is lehet, de nem haladhatja meg az egy évet.