Vietnám Vietnám

 • Utazási iratok

  vízum

 • Vízum

  Magyar állampolgár a budapesti Vietnami Nagykövetségen beszerezhető vízummal és tartózkodási engedéllyel utazhat Vietnamba. A vízumkérelem benyújtásakor és annak átvételekor fordítsanak figyelmet arra, hogy a vízum a kért tartózkodási időre szóljon, mert annak meghosszabbítása Vietnamban nehézségekbe ütközik. A vízumkérelem elbírálása általában 5 munkanapot vesz igénybe. A vietnami határon vízumkérelem benyújtására csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (pl. súlyosan beteg hozzátartozó meglátogatása) van lehetőség.

  A vízum iránti kérelem benyújtásakor az alábbi okmányokat kell csatolni:

  2 db kitöltött vízumkérő lap
  2 db fénykép
  útlevél (érvényessége legalább a beutazás napjától számított további hat hónapig tartson)
  a vietnami beutazás okát, célját igazoló okirat (ha van). (Megj.: pl. üzleti célból utazók hivatkozhatnak a meglátogatandó cég, hatóság kontakt-személyére, valamint előzetes egyeztetés esetén a hanoi és/vagy saigoni magyar külszolgálati helyen dolgozó külgazdasági attaséra/gazdasági & kereskedelmi tanácsosra).

 • Vám- és devizaelőírások

  Megengedett vámmentes behozatal 16 évet betöltött személy esetében a köv. árúcikkekre vonatkozik: 2 l szeszesital, 3 l sör, 400 db cigaretta, 100 db szivar, 500 g dohány, 5 kg tea, 3 kg kávé és saját ékszerek. Az említett termékek összértéke nem haladhatja meg a 300 USD-t. Elektromos fogyasztók, 7000 USD-t meghaladó készpénz, drágakövek, videofelvételek, értékes fémek esetében be kell az árút jelenteni a vámhivatalnak a kiutazáskori konfliktusok elkerülése érdekében.
  Tilos a behozatala: fegyvereknek és lőszernek, robbanóanyagoknak, petárdáknak, pornográf és "politikailag helytelen" anyagoknak, a fennt említett mennyiséget meghaladó cigarettának, régiségeknek, drogoknak, mérgező anyagoknak.
  Tilos az országból kivinni: régiségeket a Vietnámi Kultúrális Minisztérium engedélye nélkül, vietnámi pénzt, védett állatokat, hüllóket, madarakat. Olyan tárgy vásárlása esetén, amelyet a vámhivatal alkalmazottai régiségnek vélhetnek ajánlott megőrizni a számlát.