Olaszország Olaszország

 • Utazási iratok

  Érvényes útlevéllel vagy személyi iazolvánnyal léphetnek be magyar állampolgárok Olaszország területére. A magyar állampolgárok az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba az 1991. április 1-je előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a 2000. január 1-je után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag), illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak.

 • Vízum

  Az EU tagállamokkal a '80-as és '90-es években kötött vízummentességi megállapodások alapján a magyar állampolgárok - turizmus, látogatás vagy üzleti célból történő - rövid idejű (maximum 90 napos) tartózkodása már hosszabb ideje vízummentes. 2004. május 1-jét követően a magyar állampolgárok 90 napon túli tartózkodása is vízummentes az EGT tagállamaiba; továbbá letelepedési jogot élveznek és - a jogcímtől függő feltételek teljesítése után - kérhetik ún. EGT tartózkodási engedély kiállítását.

  Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a személyazonossági igazolvánnyal történő utazást: az Európai Gazdasági Térség tagállamai területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában is lehetővé válik.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú magyar állampolgárok (tehát a 14. életév betöltése előtt) továbbra is csak önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre.

  Nagykövetség: Via dei Villini 12-16. 00161 Roma, tel.: 06-442 30 598, 06-440 20 32, Mobil: 00-39-348-800-81-59, www: www.huembit.it

 • Vám- és devizaelőírások

  Mennyiségkorlátozás a következő árucikkekre érvényes:

  - 800 db cigaretta vagy 400 db cigaretta 3g/db sulyú vagy 200 db szivar vagy 1 kg dohány, szeszesitalt 17 évnél idősebb egyén hozhat be (10 l szeszesitalt 22%-nál nagyobb alkoholtartalommal, 20 l szeszesitalt 22%-ot nem meghaladó alkoholtartalommal, 2l könnyű bort ), 90 l bort, ebből 60 l gázzal dúsított, 110 l sört.

  A fent említett mennyiség üzleti behozatalnak nyilvánul.

  Benzin behozatala mormonkannában vagy bármilyen tárolóedényben tilos. A valuta behozatala nincs korlátozva, kivitel max. 10.330,-Euro-ban van meghatározva, az említett mennyiség felett pénzösszeg kivitel/behozatal-ról szóló iratot kell kiállítani.