Luxemburg Luxemburg

 • Utazási iratok

  Az EU állampolgárai érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy nem több, mint 5 éve lejárt útlevéllel, a tartózkodáshoz, szálláshely biztosításához és utazáshoz szükséges anyagi eszközök igazolható birtokában léphetnek be a Luxemburgi Nagyhercegség területére vízum nélkül, abban az esetben, ha tervezett tartózkodásuk nem haladja meg a 3 hónapot. A beutazáshoz megkövetelt pénzeszköz nagysága nincsen hivatalosan meghatározva. A hatóságok, amennyiben megkövetelik annak felmutatását, eseti mérlegelést alkalmaznak. A belépés megtagadható, amennyiben esély van arra, hogy az illető személy veszélyt jelent az állam biztonságára, köznyugalmára, közrendjére vagy közegészségére.

 • Vízum

  vízummentes beutazás

 • Vám- és devizaelőírások

  Beutazás és beköltözés esetén is a személyi használatra behozott áruk vámmentesek. A jövedéki termékek vonatkozásában az EU 92/12. számú Direktívája a mérvadó. Ezekre letelepedés esetén első beutazáskor nincs beviteli korlátozás. A további beutazáskor a vámmentességet egy mennyiségi határon túl eseti elbírálás alapján (pl. családtagok száma) mérlegelik.

  Lőfegyver behozatala korlátozás- és vámmentes, amennyiben a beutazó személy az EU-ban elfogadott fegyvertartási engedéllyel rendelkezik. A tiltott kategóriájú fegyverek behozatalát az igazságügyi minisztérium Tiltott Fegyver Szolgálata engedélyezheti. Kábítószerek professzionális vagy magáncélú használatra való behozatalát kizárólag az Egészségügyi Szolgálat engedélyezheti.

  Személygépkocsi behozatala akkor vámmentes, ha az előzetes használat meghaladja a 6 hónapot.