Montenegró Montenegró

 • Utazási iratok

  Érvényes úti okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Montenegró területére, és ott az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.

  A határon mindenki köteles a határon szolgálatot teljesítő vámhivatalnoknak mindennemű poggyászt vagy úti holmit bejelenteni, és a vámeljárásban részt venni.

 • Vám- és devizaelőírások

  Montenegróba vámmentesen bevihető a személyes poggyász, a saját vagy a család szükségleteire szolgáló dolgok (pl. orvosi eszköz, kempingcikkek), pótalkatrészek, könyvek, sporteszközök és díjak, stb.. E kategóriába tartozik 1 liter tömény szesz, 200 darab cigaretta vagy ennek megfelelő mennyiségű dohány, valamint a személyes szükségletekre szolgáló mennyiségű gyógyszer bevitele is.

  Az országba tilos behozni lőfegyvert és lőszert (a vadászfegyverek és a hozzájuk tartozó muníció ideiglenes, engedélyezett behozatalát kivéve), mérgező és egyéb veszélyes anyagokat, vegyszereket, az állam érdekeit veszélyeztető anyagokat (pl. kábítószer), stb.

  Az országba érkezők a fejenként 2000 eurónál nagyobb értékű valutát kötelesek a határon bejelenteni egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Ezt a kilépésnél fel kell mutatni. Amennyiben a kiutazó nem tudja felmutatni, akkor igazolás hiányában a 2000 eurót meghaladó valutát a vámos elkobozza, amiről igazolást is ad ki. Ezért tanácsos minden esetben ellenőrizni a birtokban lévő valutát, illetve igényelni a formanyomtatványt. Ha a beutazó Montenegróban hívott le 2000 eurót meghaladó összegű valutát, akkor az erről szóló bizonylat szolgál igazolásként.

  Tilos az országból kivinni kábítószert és mérgező anyagokat, lőfegyvert és lőszert, aranyat (nyers vagy feldolgozott formában), turistaként a kereskedelmi mennyiséget elérő árut.  Történelmi, kulturális, művészeti értéket képviselő tárgyaknál szükséges az illetékes minisztérium (Szövetségi Külgazdasági Minisztérium) engedélyének és az illetékes köztársasági szerv hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az előbbi minisztérium engedélye szükséges a vadtrófeák kiviteléhez is.